na vrh

Zidni hidrant

Proizvodi » Zidni hidrant

Zidni hidrantski ormani - Koltex SystemZidni hidranti, kao i dvokrilni i jednokrilni samostojeći hidrantski ormani, služe za smeštaj hidrantskih creva i dodatne opreme (ugaoni ventil sa spojkom i mlaznice). Osnovna razlika je u načinu postavljanja, odnosno montaže, kao i u dimenzijama samog ormana.

Zidni hidrantski ormani, zbog svoje veličine i načina montaže, pogodni su za ugradnju na zidovima poslovnih i stambenih zgrada, škola, javnih objekata i dr. Koltex System u svojoj ponudi ima pune i prazne zidne hidrante.

ZIDNI HIDRANT (PUNI I PRAZNI) (500 x 500 x 140 mm)

Standardna oprema zidnog hidranta:

  • Ventil ugaoni sa stabilnom spojkom Ø 52.
  • Hidrantsko crevo Ø 52 x 15m sa spojkama.
  • Mlaznica.