na vrh

Vatrogasna creva

Proizvodi » Vatrogasna creva

Vatrogasna creva - proizvodnja Koltex SystemVatrogasno crevo se koristi za gašenje požara. Može biti bez spoljnog ojačanja ili imati spoljni zaštitni sloj od poliuretana. Koristi se u vatrogasnim brigadama, kriznim štabovima i drugim mestima.

Vatrogasno crevo, koje proizvodi Koltex System, ispunjava standard SRPS Z.C6.011:1970 tačka 4.2.1. tabela2, tačka6.2.2.2. i 6.2.2.3. i član 38 Pravilnika o tehničkim normativima za hidrantsku mrežu za gašenje požara (sl.list SFRJ 30/91).

Standardna ponuda vatrogasnog creva je od 15m sa spojkama, ali u zavisnosti od potreba može da bude željene dužine sa ili bez spojki.

Deo istorije vatrogasnih creva

Najranije registrovano korišćenje vatrogasnog creva bilo je u staroj Grčkoj. Prema grčkom autoru Apolodoruzu, jedan kraj volovskog creva je bio pričvršćen za mešinu napunjenu vodom. Kada bi se mešina pritisla, voda bi bila potisnuta kroz dugo volovsko crevo usmereno u pravcu požara.

Preteča modernog vatrogasnog creva je izumljena 1672. godine u Amsterdamu od strane Nicholasa i Jana van der Heidena (Heides). Njihovo vatrogasno crevo bilo je izrađeno od kože sa čvrsto ušivenim šavovima. Na svakom kraju su bili pričvršćeni mesingani elementi, kako bi se omogućilo povezivanje nekoliko sekcija. Godine 1698. napravili su crevo od teškog platna obloženog bojom ili cementom kako bi ga učinili vodonepropusnim. Ovo vatrogasno crevo je bilo ojačano, ali i istovremeno veoma teško za rukovanje.

Ranija vatrogasna creva pravljena su i od kože, ali su curela, a njihovi šavovi su bili podložni pucanju pod pritiskom. Prvo nitovano kožno vatrogasno crevo razvijeno je 1808. godine u Filadelfiji od strane grupe dobrovoljnih vatrogasaca. Njihovo vatrogasno crevo je imalo šavove koje je držalo 65-100 nitni po metru da bi se eliminisalo curenje.

Moderna vatrogasna creva u svojoj konstrukciji koriste razne prirodne i sintetičke materijale. Ovi materijali omogućavaju da se vatrogasna creva skladište bez sušenja i da se odupru štetnim efektima izlaganja suncu i hemikalijama. Moderna vatrogasna creva su takođe mnogo lakša od starijeg dizajna, što pomaže u smanjenju fizičkog opterećenja vatrogasaca i efikasnijoj borbi protiv požara.

U naše vreme očigledan je trend korišćenja novijih materijala i tehnologija kod proizvodnje svih vrsta creva. Moderni materijali kao poliuretan, kombinovane vrste konca obezbeđuju vrhunske prefomanse kao što su:

  • izuzetna otpornost vatrogasnih creva na habanje
  • krajnje mala elongacija vatrogasnih creva pod pritiskom
  • mala težina vatrogasnih creva
  • inertnost vatrogasnih creva prema većini hemikalija i sl.

Zahvaljujući poboljšanim karakteristikama modernih vatrogasnih creva, oblast njihove primene se proširuje.
Pljosnata vatrogasna creva trenutno se koriste i u građevinarstvu, poljoprivredi, naftnoj i hemijskoj industriji, navodnjavanju i odvodnjavanju, prilikom dostavljanja pijaće vode u ugrožena područja, za nasipanje veštačkog snega, za premošćavanje pukotima u vodovodnim i kanalizacionim cevima, u fracking tehologiji i sl.