na vrh

Spojke i mlaznice za creva

Proizvodi » Spojke i mlaznice za creva

Spojke i mlaznice za vatrogasna creva, hidrantska creva ili creva za posebne namene su deo neophodne opreme svakog hidrantskog protivpožarnog sistema ili sistema koji koristi creva sa spoljnom zaštitom. Spojke služe za povezivanje hidrantskog ili creva sa spoljnom zaštitom sa dovodom vode ili druge tečnosti, a mogu se koristiti i za međusobno povezivanje creva čime se dobija na dužini. Mlaznice su, kao deo protivpožarne opreme, namenjene za usmeravanje vodenog mlaza prema mestu požara.

Spojke koje Koltex System ima u ponudi:

Spojke Koltex System

Stabilna spojka sa unutrašnjim navojem

Stabilna spojka sa spoljašnjim navojem

Slepe spojke

Reducir spojke

Potisno-odvodne spojke

Usisne spojke

Mlaznice u ponudi Koltex System-a:

Mlaznice Koltex System

Mlaznica Ø52 (aluminijum)

Mlaznica sa ručkom Ø52

Kosi ventil

Ključevi

I ostala armatura po zahtevu kupca