na vrh

Sanduk za pesak

Proizvodi » Sanduk za pesak

Sanduk za pesak za benzinske pumpe - Koltex SystemSanduk za pesak, kako i sam naziv sugeriše, služi za čuvanje peska u svrhu protivpožarne zaštite. Sanduci za pesak mogu biti različitih dimenzija, oblika, a mogu biti izrađeni od različitih materijala, kao što su metal ili plastika. Sanduk za pesak, kao deo protivpožarne opreme, koristi se za gašenje, odnosno suzbijanje požara u slučajevima kada se voda, odnosno hidrantski sistem, ne može ili ne sme koristiti.

Poznato je da se vodom, odnosno korišćenjem hidrantskih sistema, ne smeju gasiti požari nastali paljenjem električnih uređaja ili instalacija, kao i požari nastali paljenjem određenih hemijskih jedinjenja.

Sanduci sa peskom se koriste i za sprečavanje razlivanja zapaljivih materija, a najčešće se koriste u blizini skladišta tečnih hemikalija i naftnih skladišta, kao i na prakinzima kao deo protivpožarne opreme.

Koltex System u svojoj ponudi protivpožarne opreme ima i sanduke za pesak za korišćenje na bezinskim stanicama.

Sanduk za pesak(za upotrebu na benzinskim pumpama)

  • Sanduk za pesak zapremine 0,25m3
  • Dimenzije: širina - 800mm, visina 500-600mm, dubina 550mm, težina – 24kg.
  • Sva druga oprema po narudžbi kupca