na vrh

Proizvodi

 • Hidrantska creva

  Hidrantska creva su predviđena za prevenciju požara i prave se od visokvalitetnih sintetičkih vlakana sa unutrašnjim slojem od termoplastičnog elastomera...

 • Vatrogasna creva

  Vatrogasno crevo se koristi za gašenje požara. Može biti bez spoljnog ojačanja ili imati spoljni zaštitni sloj od poliuretana. Koristi se u vatrogasnim brigadama, kriznim štabovima i drugim mestima...

 • Creva sa spoljnom zaštitom

  Creva sa spoljnom zaštitom su namenjena za skore sve vrste industrija. Ova creva imaju višenamensku ulogu i izrađuju se prvenstveno za upotrebu u specifičnim uslovima, kao što su habanje, navodnjavanje, odvodnjavanje.

 • Dvokrilni hidrantski ormani

  Dvokrilni hidrantski ormani se koriste za sigurno postavljanje i čuvanje hidrantskih creva i vatrogasne opreme. Dvokrilni hidrantski orman sadrži dva dugačka vatrogasna creva i svu ostalu neophodnu opremu...

 • Jednokrilni hidrantski orman

  Jednokrilni hidrantski ormani služe za smeštaj i bezbedno čuvanje hidrantskih creva i dodatne hidrantske opreme.

 • Spojke i mlaznice za creva

  Spojke i mlaznice za vatrogasna creva, hidrantska creva ili creva za posebne namene su deo neophodne opreme svakog hidrantskog protivpožarnog sistema ili sistema koji koristi creva sa spoljnom zaštitom...

 • Vatrogasni aparati

  Koltex System u prodaji protivpožarnih aparata ima aparate za gašenje požara koji su dovoljno snažni i efikasni da mogu parirati svim drugim aparatima različitih proizvođača. Aparati za gašenje su proizvedeni u Rusiji.

 • Zidni hidrant

  Zidni hidranti, kao i dvokrilni i jednokrilni samostojeći hidrantski ormani, služe za smeštaj hidrantskih creva i dodatne opreme (ugaoni ventil sa spojkom i mlaznice).

 • Zidna apoteka

  Zidne apoteke za prvu pomoć predstavljaju deo opreme, koja na jednom lako dostupnom mestu sadrži sva neophodna sredstva za pružanje prve pomoći u slučajevima povreda.

 • Sanduk za pesak

  Sanduk za pesak, kao deo protivpožarne opreme, koristi se za gašenje, odnosno suzbijanje požara u slučajevima kada se voda, odnosno hidrantski sistem, ne može ili ne sme koristiti.