na vrh

Dvokrilni hidrantski ormani

Proizvodi » Dvokrilni hidrantski ormani

Dvokrilni hidrantski ormani - Hidrantska creva Koltex SystemSistemi za gašenje požara su zastupljeni u mnogim stambenim, a obavezni u industrijskim objektima. Ako ste ikada videli cev crvene boje, koja kruži oko zgrade ili fabrike, velika je mogućnost da se radi o vatrogasnoj cevi. U slučajevima požara, hidrantski sistemi igraju važnu, ako ne i odlučujuću ulogu u efikasnom suzbijanju vatre. Hidranti, kao deo vatrogasnih sistema, služe za dovod vode do mesta koja mogu biti ugrožena požarom i na taj način obezbeđuju brz i jednostavan pristup vatrogasnim ekipama u cilju što brže reakcije na požar.

Dvokrilni hidrantski orman sadrži dva dugačka vatrogasna creva i svu ostalu neophodnu opremu za povezivanje sa dovodom vode, tako da se u slučaju potrebe može lako koristiti za suzbijanje požara na jednom ili dva odvojena mesta. U poslednjih petnasetak i više godina, Koltex System razvija proizvodnju vatrogasnih creva i hidrantskih creva, dok u prodaji ima najkvalitetnije hidrantske ormane sa dvoje vrata (dvokrilne hidrantske ormane).

Dvokrilni hidrantski ormani se koriste za sigurno postavljanje i čuvanje hidrantskih creva i vatrogasne opreme. Robusno struktuirani dvokrilni hidrantski ormani u ponudi Koltex System-a su izrađeni od kvalitetnog materijala u skladu sa svim standardima proizvodnje. Dvokrilne hidrantske ormane u našoj ponudi karakteriše dugotrajnost, izdržljivost, jednostavno postavljanje i rukovanje.

Dvokrilni hidrantski ormani (PUNI I PRAZNI) (1080/1080/1060 x 185mm)

Standardna oprema dvokrilnog hidrantskog ormana:

  • Hidrantska creva – 2 kom.
  • Mlaznice hidrantske – 2 kom.
  • Hidrantski nastavak B/2C x 1 kom.
  • Ključ T – 1 kom.
  • Ključ ABC – 1 kom.
  • Ključ C – 1 kom.