na vrh

Creva sa spoljnom zaštitom

Proizvodi » Creva sa spoljnom zaštitom

Creva sa spoljnom zaštitom - Višenamenska crevaCreva sa spoljnom zaštitom su namenjena za skoro sve vrste industrija. Ova creva imaju višenamensku ulogu i izrađuju se prvenstveno za upotrebu u specifičnim uslovima, gde su habanje i dodir sa hemijskim materijama i jedinjenjima dosta zastupljeni. Zbog svoje pojačane strukture, creva sa spoljnom zaštitom se sve češće koriste kao univerzalna, jer otpornost na habanje spoljnih površina i trošenje usled korišćenja u hemijskoj i drugim industrijama, daju mogućnost dužeg i bezbednijeg korišćenja u odnosu na standardna creva.

Creva sa spoljnom zaštitom (gumena creva) namenski se proizvode za fabrike i rafinerije. Spoljna zaštita creva omogućava nesmetano pomeranje i pod stalnim pritiskom po asvaltu, betonskim pločama, makadamu i drugim gaznim površinama, što ga čini idealnim za pranje velikih i malih pogona, parkinga, cisterni i drugih mesta uprljanim naftnim derivatima, mazivima i agresivnim supstancama.

Koltex System preporučuje postavljanje creva sa spoljnom zaštitom u spoljne hidrante. Creva sa spoljnom zaštitom su idealna i za poljoprivredu,  zbog svoje dugovečnosti i visoke tolerancije na spoljne vremenske uslove kod navodnjavanja i/ili odvodnjavanja zemljišta, lako se povezuju na odvodnu pumpu, što pogoduje odvodu vode posle poplava, za punjenje i/ili pražnjenje ribnjaka uz veoma lako održavanje.

Crevo sa spoljnom zaštitom ispunjava standard SRPS Z.C6.011:1970 tačka 4.2.1. tabela2, tačka 6.2.2.2. i 6.2.2.3. i član 38 Pravilnika o tehničkim normativima za hidrantsku mrežu za gašenje požara (sl.list SFRJ 30/91).

Standardna ponuda creva sa spoljnom zaštitom je od 15m sa spojkama, ali u zavisnosti od potreba može da bude željene dužine i sa/bez spojki.

Creva sa spoljnom zaštitom se odlikuju sledećim karakteristikama:

  • Creva sa spoljnom zaštitom imaju povećanu otpornost na habanje
  • Creva sa spoljnom zaštitom imaju povećanu otpornost na hemikalije
  • Creva sa spoljnom zaštitom obezbeđuju veću stabilnost u agresivnim sredinama
  • Creva sa spoljnom zaštitom imaju veću otpornost na UV-zračenje

Creva sa spoljnom zaštitom se mogu koristiti kao:

  • Creva sa spoljnom zaštitom za naftnu industriju (“fracking technology”)
  • Creva sa spoljnom zaštitom za poljoprivredu: navodnjavanje, odvodnjavanje, razbacivanje tečnog đubriva i sl.
  • Creva sa spoljnom zaštitom za građevinarstvo
  • Creva sa spoljnom zaštitom za dostavu pijaće vode u kriznim situacijama (posebna vrsta TPU)
  • Creva sa spoljnom zaštitom za upotrebu u vatrogasnim sistemima

Bez obzira na način upotrebe, creva sa spoljnom zaštitom moraju ispunjavati stroge kriterijume kvaliteta kojima Koltex System teži i koje sa posebnom pažnjom prati u procesu proizvodnje.